Życiorys

Urodził się w 1882 roku w Lille we Francji. W swoich dziennikach pisze, że już w wieku 13 lat odkrył w sobie pragnienie kapłaństwa i życia zakonnego. Mając 18 lat wstępuje do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), zgromadzenia zakonnego założonego przez św. Ignacego Loyolę. W okresie formacji często wyjeżdża na wakacje do Anglii, gdzie spotyka się z powstającym ruchem skautowym, który wzbudza jego zainteresowanie. Ponieważ na temat skautingu we Francji pojawiają się krytyczne opinie (m.in. w jezuickim czasopiśmie „Etudes”) młody seminarzysta prosi o pozwolenie na wyjazd do Londynu, aby lepiej poznać tę metodę wychowawczą.

W 1913 roku Jakub Sevin wyjeżdża do Anglii, gdzie bardzo pracowicie spędza czas studiując wszystkie dostępne publikacje na temat skautingu. To uczyniło go osobą dogłębnie znającą i rozumiejącą metodę skautową.

20 września 1913 roku J. Sevin spotyka się z generałem Robertem Baden-Powellem, założycielem skautingu, na sławnej filiżance herbaty. Tego dnia podejmuje postanowienie stworzenia katolickiego ruchu skautowego we Francji. Zamiar ten będzie długo czekał na zrealizowanie. Wybucha I wojna światowa.

W 1917 r. 2 lutego Jakub składa śluby wieczyste. Pracuje też w liceum jezuickim, które wkrótce zostaje zamknięte przez okupanta. W tej sytuacj przymusowej bezczynności, przełożony o.Sevin, który wciąż z nieufnością odnosi się do skautingu, pozwala na opracowanie materiałów o tej metodzie wychowawczej.

W 1917 r. o. Jakub wyjeżdża do Mouscrom. Tam podejmuje próbę założenia drużyny skautowej. Rok 1920 przynosi oficjalne powołanie do życia katolickiej organizacji skautowej – „Skautów Francji”.

Mówi się, że o.Sevin „ochrzcił” skauting, pozyskując go dla pracy wychowawczej i katechetycznej Kościoła katolickiego. Nadał on jednoznaczny chrześcijański sens zastępowi, który stał się grupą braci w Chrystusie. Ułożył zasady, programy pedagogiczne, regulaminy, a nawet wiele piosenek i modlitw (m.in. „Modlitwę zastępowego”). Jako modlitwę skauta wprowadził nieco zmodyfikowaną modlitwę św. Ignacego.

W latach 1923 – 1933 o. Sevin prowadził obozy szkoleniowe dla drużynowych Chamerande. Uczestnicy obozu wspominają wspaniałą atmosferę tam panującą. Jeden z nich pisze, że życie tam było jak życie średniowiecznego rycerza, pomiędzy sacrum – liturgią, a przyrodą. Sercem obozu była kaplica polowa, a o nieustannej obecności Pana Jezusa w Nająwiętszym sakramencie przypominał nieustannie podtrzymywane ognisko.

Ojciec Sevin wraz z innymi założycielami katolickich ruchów skautowych, założył także Biuro Skautów Katolickich i nawiązał kontakty z ZHP i przedstawicielami Kościoła polskiego (bp. Adamem Sapiehą, o. Jackiem Woroneckim). Pomimo entuzjazmu naczelnictwa ZHP wobec połączenia z Biurem Skautów Katolickich, pomysł ten nie kończy się realizacją.

W 1944 r. o. Jakub zakłada zgromadzenie św. Krzyża Jerozolimskiego, które obecnie posiada kilkanaście placówek wychowawczych na całym świecie.

W wieku 69 lat Ojciec Jakub Sevin odchodzi „na spotkanie do obozu odpoczynku i radości, gdzie Pan sam rozbił dla niego namiot na wieczność” Jego ostatnim przesłaniem były słowa: „OBYŚCIE WSZYSCY BYLI ŚWIĘTYMI, TYLKO TO TAK NAPRAWDĘ SIĘ LICZY”.