Beatyfikacja

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Jakuba Sevin SJ:

Ojciec Jakub zatopiony na modlitwie w kaplicy polowej.

Boże, Ty umieściłeś w sercu Twojego sługi Jakuba Sevin gorące pragnienie „wyniszczenia samego siebie aż do końca” dla Twojej miłości i dla umiłowania młodzieży; podobnie jak zapragnąłeś, by w Kościele wzrastali młodzi połączeni na całym świecie przez Przyrzeczenie i Prawo Skauta; Ty także natchnąłeś go do założenia Instytutu Świętego Krzyża Jerozolimskiego, aby rozszerzało się Twoje Królestwo i Zbawienie dla młodzieży całego świata: udziel nam tej samej hojnej miłości podczas modlitwy, opieki i służby młodym, abyśmy prowadzili ich do Ciebie. A jeśli to będzie się Tobie podobało bądź łaskaw otoczyć – tu, na ziemi – chwałą Twojego sługę Jakuba udzielając nam łaski, o którą prosimy za jego wstawiennictwem. Amen.


Ojciec Święty Benedykt XVI promulgował dekret o heroiczności cnót. Do beatyfikacji brakuje już tylko cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego!